HBO opleidingen

HBO is een afkorting voor Hoger Beroeps Onderwijs. Deze opleiding kun je volgen zodra je een MBO niveau 4 opleiding hebt afgerond of zodra je op het voortgezet onderwijs de opleidingsniveaus HAVO of VWO hebt afgerond.

7 hoofdsectoren

Het HBO kent 7 verschillende sectoren. Deze sectoren zijn; Hoger Pedagogisch, Agrarisch, Gezondheidszorg, Economisch, Technisch, Sociaal agogisch en kunstonderwijs. Onder deze 7 sectoren zitten een honderdtal van studies verdeeld. Zo kun je voor elk beroep wel een geschikte opleiding vinden. Je hebt educatieve instellingen die maar 1 sector aanbieden, maar er zijn er ook die er meerdere aanbieden. Deze instellingen hebben vaak ook meerdere vestigingen, verspreid over het hele land. Een andere verdeling die je in de instellingen kunt maken, zijn het bekostigd onderwijs en het particuliere onderwijs. Bij het bekostigde onderwijs geeft de overheid bepaalde subsidies aan de instellingen zodat het collegegeld van de student ook een stuk lager komt te liggen. Bij de particuliere school gebeurt dit niet en moet de student zelf de opleiding bekostigen. Een voordeel aan het particuliere onderwijs is dat de student vaak meer individuele aandacht krijgt, aangezien de klassen een stuk kleiner zijn.

Bachelor of master?

Het HBO heeft een bepaalde bachelor-master structuur ingevoerd, waardoor het HBO niveau nu vierjarige opleidingen HBO zijn geworden. Zodra een student klaar is met de HBO opleiding heeft hij een Bachelor graad behaald. Deze graad is internationaal bekend. Het is hierna mogelijk om op de universiteit een Master te behalen. Het kan bij sommige scholen wel voorkomen dat de student nog eerst een bachelor opleiding op Universitaire niveau moet behalen, voordat hij mag beginnen aan de Master. Dit komt omdat de HBO Bachelor niet altijd de benodigde academische kennis kan garanderen. Deze Bachelor graad op Universitair niveau kan binnen 1 jaar gehaald worden, waarna de student kan starten aan de Master.

Op deze school staan verschillende opleidingen die gelijk zijn aan het HBO-niveau en waar je dus een bachelor kunt behalen. De opleidingen behoren allemaal in de sector technische of kunstonderwijs.

  • - Alles over gaming hogescholen