MBO opleidingen

MBO wordt gebruikt als afkorting van het middelbaar beroepsonderwijs. Deze opleiding kun je meteen volgen nadat je een opleiding hebt afgerond op het voortgezet onderwijs. Bij het voortgezet onderwijs kun je 3 grote opleidingsniveaus vinden, dit zijn het VMBO, de HAVO en het VWO, waarbij VMBO het laagste en VWO het hoogste niveau is. Als je het VMBO hebt afgerond kun je beginnen aan een MBO opleiding op niveau 2, 3 of 4. Op niveau 1 kun je ook zonder diploma beginnen, maar moet je wel een aantal jaren op het voortgezet onderwijs hebben gezeten.

De verschillende niveaus

Hier in Nederland kent het MBO 4 verschillende niveaus en veel diverse studierichtingen. De 4 niveaus hebben ieder hun eigen moeilijkheidsgraad. Op niveau 1 ben je een assistent beroepsbeoefenaar. Aan alleen deze opleiding op niveau 1 heb je niet genoeg, want je hebt geen startkwalificatie. Op niveau 2 ben je een medewerker of basisberoepsbeoefenaar. Op het 3e niveau ben je een zelfstandig medewerker of een zelfstandige beroepsbeoefenaar. Op niveau 4 ben je een middenkaderfunctionaris of een gespecialiseerd beroepsbeoefenaar. Zodra je niveau 4 hebt afgerond kun je een opleiding gaan volgen op het HBO. Als je van het VMBO afkomt, kun je bij het MBO in verschillende niveaus instromen en zo doorstromen naar het hoogste niveau. Dit kan in 4 jaar gebeuren, maar hier kun je ook langer over doen.

De internationale benaming

In de Verenigde Staten worden de MBO scholen community colleges genoemd. Op deze scholen kun je je diploma op de volgende niveaus behalen; Het Higher National Diploma, De foundation Degree en de Associate Degree. Op deze site kun je ook verschillende scholen vinden die opleidingen op het niveau van MBO aanbieden.

  • - Alles over gaming hogescholen